Keurmerken CE/DOP

Kwaliteit

Onze producten voldoen aan de Europese Norm NEN-EN 1338 ook wel de CE- markering.

Alle producten voldoen dan ook automatisch aan het Bouwstoffenbesluit. Het volledige assortiment van Mols Beton BV staat onder voortdurende controle van het KIWA en wordt geleverd met de bijbehorende certificaten. Met CE gecertificeerde producten of processen kunt u probleemloos en vooral direct aan de slag. Met CE-certificaten weet u dat het goed zit.